Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1-2

Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Kolossensen 3:18

Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Korinthe 7:16

Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Korinthe 11:3

Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Titus 2:3

Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Efeze 5:33

Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Efeze 5:22

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Genesis 3:16

Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Esther 1:16

Daarop verklaarde Memuchan ten overstaan van de koning en de rijksgroten: 'Niet alleen tegenover de koning heeft koningin Wasti zich misdragen, maar ook tegenover alle rijksgroten en alle volken in de provincies van koning Ahasveros.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Petrus 3:7

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Timotheüs 2:11

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen;
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Romeinen 7:2

Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Korinthe 9:19

Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Korinthe 14:34

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Jakobus 5:19

Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Kolossensen 4:5

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Mattheüs 18:15

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Spreuken 18:19

Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is als een vergrendelde toren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Hebreeën 5:9

En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:1

Romeinen 10:16

Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: 'Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?'
1
2
Volgende