Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18-19

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Titus 2:9

Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

1 Timotheüs 6:1

Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Kolossensen 3:22

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Efeze 6:5

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid;
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Titus 3:2

dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 8:13

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 11:20

De HEER verfoeit bedriegers, wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 3:32

want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Psalmen 101:4

sluwheid houd ik ver van mij, het kwaad wil ik niet kennen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

2 Korinthe 10:1

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 10:32

Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Mattheüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Lukas 6:32

Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

1 Petrus 2:20

Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Romeinen 13:5

U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Job 21:27

Ja, ik weet wat jullie denken, wat jullie tegen mij in de zin hebben.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Psalmen 119:86

Elk van uw geboden is betrouwbaar, maar leugens achtervolgen mij-kom mij te hulp!
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:19

Psalmen 38:19

(38:20) Maar mijn vijanden leven, zij zijn sterk, zij zijn met velen en blind is hun haat.
1
2
Volgende