1 Kronieken 26:5

SV

5Ammiel de zesde, Issaschar de zevende, Peullethai de achtste; want God had hem gezegend.

KJV

5Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.