1 Korinthe 6:19-20

SV

19Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

KJV

19What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
20For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.