1 Korinthe 4:15

NBV

15Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar ‚‚n vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht.

SV

15Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.

KJV

15For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.