Artikelen over 1 Korinthe 2:6-12

1 Korinthe 2:6-12

God begrijpen - Zij Lacht

Voor een hele lange tijd heeft God iets verborgen gehouden. Een geheim. Een wijsheid van God alleen. Een onbegrijpelijke wijsheid. Niemand zou het kunnen begrijpen. Het is namelijk onmogelijk om God te begrijpen. Het is onmogelijk om vanuit onze menselijk
zijlacht.nl
1 Korinthe 2:6-12

7. De Bijbel: de ingeving of inspiratie : Frisse Wateren

Dat de zesenzestig boeken in de Bijbel een eenheid vormen, danken we aan het feit dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Geest van God. Hoe dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:9-10

God wil Zijn plan aan jou laten zien! - NL.Jesus.net

Er zijn goede dingen voor je voorbereid! Het is Zijn verlangen om deze dingen aan jou te laten zien door Zijn Geest: de Geest die alles weet en alles onderzoekt.
nl.jesus.net
1 Korinthe 2:10

Wat als je je laat leiden door de Heilige Geest? - NL.Jesus.net

Van alle stemmen die je kunt horen, is de stem van de Heilige Geest zonder enige twijfel de zoetste en de sterkste, de meest hemelse en meest diepzinnige stem.
nl.jesus.net
1 Korinthe 2:10

Wat als je je laat leiden door de Heilige Geest? - NL.Jesus.net

Wonderen gebeuren als je naar de Heilige Geest luistert. Menselijke grenzen worden verlegd, omdat je de wijsheid, raad en instructies van de Allerhoogste God ontvangt!
nl.jesus.net
1 Korinthe 2:9-12

Door mijn Geest (4 – slot) : Frisse Wateren

Christus, de enige ware vrijheid Hoe ontving Paulus zijn apostelschap? We lezen: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:9-12

De Gouden kandelaar (4) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:9

Genesis 12 vers 1 : Frisse Wateren

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Als God Zich tot ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:6-8

S03_wie_is_christus_2* – Bijbels Panorama

Als we een vanuit de Bijbel een biografie van Jezus zouden moeten geven, dan blijkt dat dit erg moeilijk is omdat er heel weinig bekend is over Zijn jeugdjaren. Het evangelie van Matthëus beschrijft de geboorte en de vlucht naar Egypte, in het evangelie v
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 2:9

Profetische bediening (2) : Frisse Wateren

Deel 1 Profetische bediening door zalving a) Gedetailleerde kennis van Gods voornemen Een eerste kenmerk van profetische bediening in het Woord van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:12

Pauselijke blunder : Frisse Wateren

Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt (Efeze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:10-12

Wie is de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is de eerste Bijbelstudie over de Heilige Geest. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 2:9

De kracht van het nieuwe leven (6) : Frisse Wateren

Johannes 17 vers 3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt”; 1 Korinthe ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:10-12

Gewapende christenen (2) : Frisse Wateren

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:11

De Bijbel is Gods eigen Woord!!! : Frisse Wateren

Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! (Psalm 119:103). Bij inspiratie bedoelen we dat wat door God is ingegeven. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:12

Korte inleiding op de hele Bijbel (b) : Frisse Wateren

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:9

Gouden kandelaar (16) : Frisse Wateren

Het geeft ons veel vreugde de 23ste Psalm te lezen in het licht van een heerlijkheid van onze Heer die we nog niet eerder gezien hadden. Hij, de Herder ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:11

Wat is inspiratie? : Frisse Wateren

Onlangs zei iemand die beweerde een Christen te zijn: Er zijn vele meningen over de Schriften; wij antwoordden hem: hoe kan dat zijn, wanneer zij de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:12

De wereld als een georganiseerd systeem onder satan : Frisse Wateren

Enkele van de vele passages die de wereld op deze manier beschrijven, worden hieronder weergegeven: … nu zal de overste van deze wereld worden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:7-8

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
1
2
3
Volgende