1 Korinthe 1:24

NBV

24Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,

SV

24Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

KJV

24But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.