1 Korinthe 1:18

NBV

18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

SV

18Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

KJV

18For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.