Artikelen over 1 Korinthe 15:47-48

1 Korinthe 15:47-48

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen : Frisse Wateren

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47-48

De Toekomst: les 7 – Wat is sterven? : Frisse Wateren

In de vorige lessen zagen wij, dat er twee soorten mensen zijn: a) Zij die “dood” zijn, hoewel zij leven! b) Zij die “levend” zijn, omdat zij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47

Ziet, de Mens!

Pilatus zal met zijn uitspraak niet beseft hebben dat “Ziet, de Mens!” de boodschap van de Bijbel is.
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 15:47

Lessen uit de indeling van Genesis

In onze Bijbel is Genesis verdeeld in vijftig hoofdstukken. Deze, door mensen gemaakte indeling, is echter volstrekt willekeurig. Als we Genesis zorgvuldig doorlezen, vinden we een meer logische indeling, die de boodschap van dit eerste bijbelboek veel in
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 15:47-48

De Zevende – Dag – Adventisten (4) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47

In den beginne [7] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) Zesde dag: vers 24-31: De aarde wordt bevolkt Twee delen: Beeld van God - Gelijkenis van God Op deze dag ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47

Jonge mensen in de Bijbel (4) : Frisse Wateren

De tweede Mens - De overwinnaar VOORDRACHT 2 Mattheüs 3:4; Lukas 2-4 We hebben nu een veel gelukkiger onderwerp voor ons dan de vorige keer. Toen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:48

De Gouden Kandelaar (9) : Frisse Wateren

Wat een blijdschap is het als kinderen van God doorbreken naar een nieuwe fase, als de nevel wijkt en zij de geestelijke bergtoppen waartoe God hen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool : Frisse Wateren

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van hemel in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:47

De werken van de Heere Jezus Christus.* – Bijbels Panorama

De gemiddelde christen, gevraagd naar het tegenwoordige werk van Christus, verwijst vaak slechts naar Zijn volbrachte werk, namelijk Zijn lijden en sterven aan het Kruis. Dit komt doordat men veel Bijbelteksten, die juist handelen over het tegenwoordige w
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 15:47

WEDERGEBOORTE 4 – DE HOOP DER SCHEPPING* – Bijbels Panorama

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik een nieuw boek in handen krijg, heb ik de gewoonte om eerst eens vluchtig de eerste en de laatste bladzijden te lezen. Daarna weet ik twee dingen. In de eerste plaats weet ik dan ongeveer waar het verhaal over g
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 15:47

1 – DE WEG ER NAAR TOE* – Bijbels Panorama

In de prediking van het Evangelie van Jezus Christus worden vele Bijbelse uitdrukkingen gebruikt, die alle te maken hebben met de manier waarop een sterfelijke zondaar eeuwig leven kan ontvangen. Er wordt gesproken over bekering, verzoening, geloof, genad
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 15:47

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl