1 Korinthe 12:29

NBV

29Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten?

SV

29Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?

KJV

29Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?