1 Korinthe 12:18-22

SV

18Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.
19Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?
20Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.
21En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.
22Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.

KJV

18But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
19And if they were all one member, where were the body?
20But now are they many members, yet but one body.
21And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
22Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.