1 Korinthe 11:3, 8

NBV

3Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
8(De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man;

SV

3Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.
8Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.

KJV

3But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
8For the man is not of the woman; but the woman of the man.