1 Korinthe 11:17-19

SV

17Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.
18Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele;
19Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

KJV

17Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
18For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
19For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.