Artikelen over 1 Koningen 17:4, 6

1 Koningen 17:4, 6

Elia – Een profeet van de Heere (2) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Krith - de uitgedroogde beek 1 Koningen 17 vers 2-7 De profeet ...
frissewateren.nl
1 Koningen 17:6

Ruth (4) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
1 Koningen 17:4, 6

Hoe ver gaat u de vogels te boven? : Frisse Wateren

Hun stem klinkt tussen de takken. Misschien wordt u ‘s morgens ook wel eens wakker van de (vroege) vogels. Wat denkt u dan? Ze fluiten aardig maar nu ...
frissewateren.nl