1 Koningen 17:4, 6

NBV

4Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.'
6De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

SV

4En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.
6En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

KJV

4And it shall be, that thou shalt drink of the brook; and I have commanded the ravens to feed thee there.
6And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening; and he drank of the brook.