1 Koningen 12:22

NBV

22Maar God richtte zich tot de godsman Semaja met de woorden:

SV

22Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende:

KJV

22But the word of God came unto Shemaiah the man of God, saying,