1 Johannes 5:5

SV

5Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

KJV

5Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.