1 Johannes 5:21

NBV

21Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

SV

21Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

KJV

21Little children, keep yourselves from idols. Amen.