1 Johannes 4:11

NBV

11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

SV

11Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

KJV

11Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.