Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

1 Johannes 2:27

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

2 Korinthe 1:21

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd,
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Spreuken 28:5

Een kwaadaardig mens begrijpt niets van het recht, wie de HEER zoekt, kan alles begrijpen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Psalmen 23:5

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Psalmen 92:10

(92:11) U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Markus 1:24

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Johannes 10:4

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Hebreeën 1:9

Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Psalmen 45:7

(45:8) u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Handelingen 3:14

U hebt de Heilige en Rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Lukas 4:34

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Openbaring 3:7

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Jesaja 43:3

Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Openbaring 4:8

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Psalmen 16:10

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Lukas 4:18

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:20

Psalmen 71:22

Dan zal ik u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw, mijn God. Ik zal voor u zingen bij de lier, Heilige van Israël.
1
2
Volgende