1 Thessalonicensen 5:10

NBV

10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.

SV

10Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

KJV

10Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.