Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Petrus 1:13

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Romeinen 13:12

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Efeze 6:11

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Thessalonicensen 5:5

want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Hebreeën 6:19

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Jesaja 59:17

Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Johannes 1:7

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Korinthe 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

2 Korinthe 6:7

door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Klaagliederen 3:26

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Efeze 6:13

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Efeze 5:8

want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Psalmen 42:11

(42:12) Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Psalmen 42:5

(42:6) Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:8

Efeze 6:23

Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
1
2
Volgende