Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Romeinen 14:8

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

2 Korinthe 5:15

en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Johannes 10:17

De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Johannes 15:13

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Timotheüs 2:6

die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Johannes 10:11

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Korinthe 15:3

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Romeinen 8:34

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Thessalonicensen 4:17

en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

1 Thessalonicensen 4:13

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Johannes 10:15

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 5:10

Romeinen 5:6

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.