Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

1 Korinthe 15:52

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 11:12

Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: 'Kom hierboven.' Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Johannes 14:3

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

1 Thessalonicensen 4:15

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Handelingen 8:39

Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Handelingen 1:9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Daniel 7:13

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

2 Korinthe 5:8

We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 21:3

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Mattheüs 26:64

Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Jesaja 60:19

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

2 Korinthe 12:2

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd-in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Markus 14:62

Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 22:3

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Openbaring 12:5

Maar toen ze het kind gebaard had-een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden-, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:17

Psalmen 17:15

Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.
1
2
Volgende