Artikelen over 1 Thessalonicensen 4:13-18

1 Thessalonicensen 4:13-18

Dag van de Heer : Frisse Wateren

1. Profetische betekenis De dag van de Heer kan niet los worden gezien van de dag van de Messias. Het wordt vaak gekenmerkt door oordeel: Het is een ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:16-18

Johannes 14 vers 3 : Frisse Wateren

En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben De Heer Jezus komt weer om ons ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Als een dief … : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Mattheüs 24:43,44; Lukas 12:39,40; 1 Thessalonika 5:2; 2 Petrus 3:10; Openb. 3:3; Openb. 16:15. Het opduiken van een dief is ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:15-18

De preek die nooit werd gehouden : Frisse Wateren

“Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

De opname van de gelovigen : Frisse Wateren

1. Thessalonicenzen 4 vers 13-18 Inhoud 〉 Inleiding 〉Het voorbeeld van het oudtestamentische volk van God 〉De komst van Christus: onze grote ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:15-18

De opname van de gelovigen – realiteit? : Frisse Wateren

18-10-2014. Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je s morgens opstaan, je ontbijt ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Wereldkampioenschap voetbal 2018 … oefening baart Kunst : Frisse Wateren

Zaterdag 30 juni 2018. De kwalificaties voor het mogen deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal 2018 zijn inmiddels afgerond. De strijd is ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:15-18

Allen zullen opstaan : Frisse Wateren

Johannes 5:28,29: “Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Wat is mijn deel nu … en tot in eeuwigheid? : Frisse Wateren

Psalm 17 vers 14 … bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. In dit artikel ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:16-17

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13, 17-18

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13, 17-18

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13, 17-18

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 : Frisse Wateren

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:14

De opname : Frisse Wateren

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door1 Jezus ontslapenen met Hem brengen” (1 Thess. 4:14). God zal ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Grote verdrukking? : Frisse Wateren

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Filemon

Door: J.A.Mulder, Ede. Onisimus = Ik ben nuttig/ nuttig geworden. (Fil.11) Hij was vermoedelijk een huisslaaf van Filémon in de stad Colosse; ; een stad in het zuidwesten van het landschap Frygië in Klein Azië, ten oosten van Laodicea, in het...
bijbelarchief.nl
1 Thessalonicensen 4:13-18

Opname vóór de periode van verdrukking? : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17 Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt ...
frissewateren.nl
1 Thessalonicensen 4:13

Gedachten over Hebreeën 11 (2) : Frisse Wateren

Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet (Hebr. 11:1). Geloof dat vooruit ziet We hebben al gezien ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende