Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

2 Petrus 1:10

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Filippensen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

2 Timotheüs 1:12

daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Kolossensen 1:29

Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Mattheüs 11:12

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

2 Timotheüs 2:5

Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Hebreeën 4:1

Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Lukas 13:24

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

2 Korinthe 5:8

We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

1 Korinthe 14:9

Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

1 Petrus 5:1

Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:26

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.