Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Filippensen 3:14

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Hebreeën 12:1

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Openbaring 3:11

Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

2 Timotheüs 4:7

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Filippensen 2:16

Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Galaten 5:7

U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

1 Korinthe 9:26

Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Galaten 2:2

Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Prediker 9:11

Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Jeremia 12:5

‘Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan tegen paarden opnemen? Jij struikelt al op het vlakke land, wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Kolossensen 2:18

Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Psalmen 19:5

(19:6) een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 9:24

Hosea 12:10

(12:11) Ik heb tot de profeten gesproken en talrijke visioenen geschonken; door mijn profeten heb ik je een spiegel voorgehouden.