1 Korinthe 9:24

NBV

24Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.

SV

24Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

KJV

24Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.