Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7, 10, 12

Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7

Romeinen 14:14

Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7

1 Korinthe 10:28

Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7

1 Korinthe 8:9

Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7

1 Korinthe 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen ‚‚n te zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:7

Romeinen 14:22

Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

Amos 2:8

Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben, en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

Romeinen 14:14

Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 8:7

Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

Romeinen 14:23

maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 10:28

Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

Richteren 9:27

Ze gingen weer naar hun wijngaarden, plukten de druiven en persten die uit. Daarna hielden ze een oogstfeest, en tijdens het feestmaal in de tempel van hun god begonnen ze Abimelech te beschimpen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 10:32

Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 8:4

Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet ‚‚n afgod echt bestaat en dat er maar ‚‚n God is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 8:1

Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

1 Korinthe 10:20

Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:10

Numeri 25:2

Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:12

Mattheüs 25:45

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:12

Mattheüs 18:6

Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:12

Handelingen 9:4

Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 8:12

Exodus 32:21

Tegen Aäron zei hij: 'Wat heeft dit volk je misdaan, dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt?'
1
2
Volgende