1 Korinthe 2:3

SV

3En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving.

KJV

3And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.