Artikelen over 1 Korinthe 2:6

1 Korinthe 2:6

God begrijpen - Zij Lacht

Voor een hele lange tijd heeft God iets verborgen gehouden. Een geheim. Een wijsheid van God alleen. Een onbegrijpelijke wijsheid. Niemand zou het kunnen begrijpen. Het is namelijk onmogelijk om God te begrijpen. Het is onmogelijk om vanuit onze menselijk
zijlacht.nl
1 Korinthe 2:6

7. De Bijbel: de ingeving of inspiratie : Frisse Wateren

Dat de zesenzestig boeken in de Bijbel een eenheid vormen, danken we aan het feit dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Geest van God. Hoe dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:6

S03_wie_is_christus_2* – Bijbels Panorama

Als we een vanuit de Bijbel een biografie van Jezus zouden moeten geven, dan blijkt dat dit erg moeilijk is omdat er heel weinig bekend is over Zijn jeugdjaren. Het evangelie van Matthëus beschrijft de geboorte en de vlucht naar Egypte, in het evangelie v
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 2:6

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl