1 Korinthe 16:22

SV

22Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!

KJV

22If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.