1 Korinthe 15:6

NBV

6Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.

SV

6Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

KJV

6After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.