1 Korinthe 15:21

SV

21Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

KJV

21For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.