Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:44

Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:44

1 Korinthe 15:50

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:44

Lukas 24:31

Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:44

Johannes 20:19

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:44

Johannes 20:26

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij,