Artikelen over 1 Korinthe 15:44

1 Korinthe 15:44

Lukas 24 vers 39 : Frisse Wateren

Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb (Luk. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

De Toekomst: les 7 – Wat is sterven? : Frisse Wateren

In de vorige lessen zagen wij, dat er twee soorten mensen zijn: a) Zij die “dood” zijn, hoewel zij leven! b) Zij die “levend” zijn, omdat zij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

De opstanding – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Ik ben de opstanding en het leven…” (Johannes 11:25) “… de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 15:44

11. Uit het leven van Abraham : Frisse Wateren

11. Sara’s dood Genesis 23 Weer gaan er verscheidene jaren voorbij, waarvan Gods Woord ons niets over Abraham vertelt. Sara is nu 127 jaar oud. Meer ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

Bijlage bij cursus “De toekomst”, les 1 : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

Wat de Bijbel zegt over het leven na de dood? : Frisse Wateren

De Bijbel is het enige boek in de wereld dat duidelijke antwoorden geeft op de vragen over het leven na de dood. Om menselijke meningen te voorkomen, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

“De toekomst” – Het hiernamaals : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

WEDERGEBOORTE 3 – DE HOOP VAN ISRAËL* – Bijbels Panorama

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeft over de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan, verwijt hij
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 15:44

De Zevende – Dag – Adventisten (4) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 15:44

De opstanding van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft..” (Mattheüs 28:5-8) “Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding” (Handelingen...
honderdbijbelstudies.nl