Artikelen over 1 Korinthe 13:1-13

1 Korinthe 13:4-7

Liefde als vertrekpunt - een goed begin van je dag

Hoe begin jij je dag? Heb je een bepaalde routine? Start je de dag met een stevig ontbijt of krijg je ’s ochtends geen hap door je keel? Kan je de dag niet beginnen voordat je een kop koffie hebt gehad of start je de dag liever met een kopje thee? Begin j
zijlacht.nl
1 Korinthe 13:1-3

De geest van Liefde

Dit nieuwe jaar 2018 ben ik begonnen met een nieuw dagboekje. De titel is: ‘My utmost for His highest’ (Nederlandse versie: ‘Geheel voor Hem'). Het is een radicaal dagboekje dat je oproept tot volledige overgave aan God. Eén van de dagen kwam de vraag of
zijlacht.nl
1 Korinthe 13:9-12

Na de dood (2) : Frisse Wateren

De tweede Schriftplaats die ons hier bijzondere duidelijkheid verschaft, is de beschrijving van de dood van Stéfanus, de eerste martelaar, in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:13

Digitale Bijbelstudies - Stichting Israel en de Bijbel

Digitale Bijbelstudies
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 13:4-8

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:1-4

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar : Frisse Wateren

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn ... op ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8-13

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 13:4-5, 7

Vrucht van de Geest in het huwelijk : Frisse Wateren

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die gestrande huwelijken en alle ellende die daaruit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:12

2 Korinthe 11 vers 3 : Frisse Wateren

“Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven [en afgeweken] zijn van de eenvoudigheid <en de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4

All you need is love … : Frisse Wateren

Alles wat jij nodig hebt, is liefde [All you need is love - The Beatles] - zo begon een bekende hit. Zoals uiteindelijk bij alle hits over de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:1, 8-10

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:1

Psalm 46 vers 2,3 : Frisse Wateren

2. God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 3. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:12

Job 26 vers 13-14 : Frisse Wateren

Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid; … Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen; wat hebben wij slechts een fluisterend woord van Hem ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4-5, 7

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:1

God bracht verwarring bij de bouw van de Toren van Babel. Hij zorgde ervoor dat iedereen een andere

Communicatie, misschien wel het lastigste wat er is. Miscommunicatie, een van de grootste oorzaken van de grootste conflicten. Als ik nadenk over de momenten dat ik een miscommunicatie had met een ander, dan kan ik al zo een paar momenten opnoemen. Vaak w
zijlacht.nl
1 Korinthe 13:10, 12

Ik zag de hemel geopend : Frisse Wateren

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8, 10

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II) : Frisse Wateren

Talen zullen ophouden ... Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:1, 6, 9

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:11, 13

De Drie-eenheid – Honderd bijbelstudies

Inleiding God is een drie-enig God. Hij is één van wezen en bestaat in drie personen. “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 13:9

Evangelisatie in de vakantie : Frisse Wateren

Misschien schrik je een beetje van de titel. Ik hoop het eigenlijk van niet. Hoe dan ook, haak nu niet af en lees verder. Dit artikel roept je niet op ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende