1 Korinthe 12:8

NBV

8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;

SV

8Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;

KJV

8For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;