1 Korinthe 12:16

NBV

16En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, 'hoort het er dan werkelijk niet bij?

SV

16En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?

KJV

16And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?