Artikelen over 1 Korinthe 12:29

1 Korinthe 12:29

Christenen en wondergenezingen (1) : Frisse Wateren

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 12:29

Gaven van de Geest of dweperij? (4) : Frisse Wateren

4. De zogenoemde voorspellingen en openbaringen Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, zegt God tegen de profeet Hoséa (Hos. 4:6). ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 12:29

De gaven van de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Iedere christen heeft toen hij tot geloof kwam één of meerdere gaven gekregen (1 Korinthe 12:4-11,28-31; Romeinen 12:4-8; Efeze 4:11-13). Deze...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 12:29

Overzicht van de gaven van de Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie wordt een overzicht gegeven van de verschillende gaven die in de Bijbel genoemd worden. “Want zoals wij in één lichaam vele...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 12:29

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 12:29

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2) : Frisse Wateren

1. Wat betekent charismatische beweging? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde Pinkstergemeente. Die ontstond ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 12:29

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 12:29

Spreken in tongen – Honderd bijbelstudies

Inleiding Spreken in tongen (in talen) is een van de achttien geestesgaven die in de Bijbel genoemd worden. Omdat er veel verwarring is over deze...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 12:29

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 12:29

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl