1 Korinthe 11:31

SV

31Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.

KJV

31For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.