Artikelen over 1 Korinthe 11

1 Korinthe 11:3-16

Hoofdschap en hoofdbedekking (III) : Frisse Wateren

We gaan weer verder met dit onderwerp uit 1 Korinthe 11 (zie ook nummer 38 en 39) dat lijnrecht ingaat tegen de geest van deze tijd. Als het over deze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:1-15

Numeri 6 vers 5,18,20 : Frisse Wateren

5. … Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:1, 17-34

De vreze Gods – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de Bijbel worden we vaak aangespoord om niet te vrezen. Maar toch is er een soort vrees die we wel behoren te hebben, dat is de vrees voor...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 11:17-34

Gemeente van God (8) : Frisse Wateren

Vergaderd in Zijn Naam - Het principe van een planetensysteem Ons planeten-systeem functioneert volgens een eenvoudig principe: Alle planeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:20-34

De eerste decennia van het christendom (12) : Frisse Wateren

Handelingen 5 vers 1-16 Vers 1-11 In het geval van Ananias en Saffira hebben we een bewijs voor het feit, dat zelfs de onbeperkt werkzame kracht van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

De plaats van de vrouw (5) : Frisse Wateren

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

Aanbidding – les 13 : Frisse Wateren

13. Het avondmaal In de vorige les hebben we ons met de "tafel van koning David" beziggehouden. Hij was toen koning, dus de heer en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:22-28

Maarten Luther (13) : Frisse Wateren

De leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal was, sinds het vierde Lateraanse concilie in het jaar 1215, door de Roomse ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

Is hoofdbedekking nog wel van deze tijd? : Frisse Wateren

Leidraad: 1 Korinthe 11:5-10 En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd; want het is een en het zelfde alsof zij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-12, 14-15

De plaats van de vrouw (1) : Frisse Wateren

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:5-6, 16, 37-38

Hoofdschap en hoofdbedekking (II) : Frisse Wateren

Doch als iemand lust heeft tot twisten, wij hebben zulk een gewoonte niet, evenmin de gemeenten van God (1 Korinthe 11:16). GEMEENTELIJKE ORDE Als ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:20-34

Gemeenschap : Frisse Wateren

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zon rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

Hoofdschap en hoofdbedekking (I) : Frisse Wateren

Moeten we daar nu nog over praten? Dat is toch al lang achterhaald? In onze dagen gaan we toch niet weer oude koeien uit de sloot halen en onze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:5-16

Zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (1) : Frisse Wateren

Het onderwerp “vrouwen op de kansel” is hoogst actueel vandaag. Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken houden zich ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:1-16

Het zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (2) : Frisse Wateren

Dit is nog een studie over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Een goede aanvulling op het 1e artikel. {FW} Een studie over 1 Korinthe 14 vers 34 en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:22-32

Het avondmaal – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie denken we na over het avondmaal. We beginnen met de instelling van het avondmaal. 1. De instelling van het avondmaal “Want...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 11

Nauwkeurig lezen (93) : Frisse Wateren

Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11

Samenkomen als gemeente: wangedrag … : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:28-32

Nog gezond? (8) : Frisse Wateren

Regelmatige controle “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven ... Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden” (1 ...
frissewateren.nl
1
2
3
4
5
6
Volgende