Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:8-9

Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:8

1 Timotheüs 2:13

Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:8

Genesis 2:21

Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:9

Genesis 2:18

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:9

Genesis 2:23

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:9

Genesis 2:20

De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste.