Artikelen over 1 Korinthe 11:8-9

1 Korinthe 11:8-9

De plaats van de vrouw (1) : Frisse Wateren

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Is hoofdbedekking nog wel van deze tijd? : Frisse Wateren

Leidraad: 1 Korinthe 11:5-10 En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd; want het is een en het zelfde alsof zij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen : Frisse Wateren

Van het kerkelijk erf ... De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Hoofdschap en hoofdbedekking (III) : Frisse Wateren

We gaan weer verder met dit onderwerp uit 1 Korinthe 11 (zie ook nummer 38 en 39) dat lijnrecht ingaat tegen de geest van deze tijd. Als het over deze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen : Frisse Wateren

VAN HET KERKELIJK ERF De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Numeri 6 vers 5,18,20 : Frisse Wateren

5. … Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Hoofdschap en hoofdbedekking (I) : Frisse Wateren

Moeten we daar nu nog over praten? Dat is toch al lang achterhaald? In onze dagen gaan we toch niet weer oude koeien uit de sloot halen en onze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

De plaats van de vrouw (5) : Frisse Wateren

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (1) : Frisse Wateren

Het onderwerp “vrouwen op de kansel” is hoogst actueel vandaag. Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken houden zich ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Gewapende christenen (2) : Frisse Wateren

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8-9

Het zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (2) : Frisse Wateren

Dit is nog een studie over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Een goede aanvulling op het 1e artikel. {FW} Een studie over 1 Korinthe 14 vers 34 en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:8

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:9

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl