1 Korinthe 11:8-9

NBV

8(De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man;
9en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.)

SV

8Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
9Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

KJV

8For the man is not of the woman; but the woman of the man.
9Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.