Artikelen over 1 Korinthe 10:31-33

1 Korinthe 10:31

Moet ik niet meer werken in het Koninkrijk van God?!

Misschien heb jij wel lang getwijfeld over je studiekeuze, of twijfel je momenteel aan het werk wat je doet. ‘Is het wel genoeg gericht op het Koninkrijk?’ ‘Kan ik niet beter iets ‘in het Koninkrijk van God’ gaan doen?’ ‘Kan ik niet meer over Jezus praten
zijlacht.nl
1 Korinthe 10:31-33

Vrijheid, verantwoordelijkheid, broederschap : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Romeinen 14 vers 1 - 15 vers 7. Veel ontmoediging en zwakheid onder christenen komt voort uit verschillende opvattingen over hoe ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Een goed geweten … : Frisse Wateren

“Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk1 geweten te hebben tegenover God en de mensen” (Hand. 24:16), Een ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:31-33

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:31

Mijn lichaam behoort ook de Heer toe : Frisse Wateren

Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets [anders] doet, doet het alles tot heerlijkheid van God (1 Korinthe 10:31). ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (24) : Frisse Wateren

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Het jaar 54. Enige tijd in Antiochië doorgebracht hebbende, verlaat de apostel, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:31-33

Het zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (2) : Frisse Wateren

Dit is nog een studie over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Een goede aanvulling op het 1e artikel. {FW} Een studie over 1 Korinthe 14 vers 34 en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:31

2 Thessalonika 1 (2) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Kerkelijke huwelijksvoltrekking : Frisse Wateren

Oude en nieuwe trends Vroeger - bedoeld wordt voor 20-30 jaren en nog meer jaren - was het voor de meeste christenen buiten de grote kerken ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

De gemeente van God (2+3) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (I) De gemeente (kerk) naar de gedachten van God Haar betekenis en waarde We kunnen zeker onze gedachten niet genoeg daarop richten, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Israël en de gemeente : Frisse Wateren

Men moet kennis van de meegedeelde waarheid hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:31

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Grote verdrukking? : Frisse Wateren

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:32

Opname vóór de periode van verdrukking? : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17 Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt ...
frissewateren.nl