Artikelen over 1 Korinthe 1:1-3

1 Korinthe 1:2

Hoofdschap en hoofdbedekking (II) : Frisse Wateren

Doch als iemand lust heeft tot twisten, wij hebben zulk een gewoonte niet, evenmin de gemeenten van God (1 Korinthe 11:16). GEMEENTELIJKE ORDE Als ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

De gemeente van God (1) : Frisse Wateren

Inleiding Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit (Matth. 12:30). Er is geen tekort aan goede geschriften ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:1-2

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Een wereldwijde eenheid (deel 1) Tot het Christen-zijn behoort ook het met elkander als Christen in de gemeente (vergadering1, kerk) van God (dat was ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

De gemeente van God (6-7) : Frisse Wateren

VI Deel II. De praktische kant van het samenkomen in overeenstemming met Gods gedachten Zich vergaderen op een andere wijze dan overeenkomt met de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Praktijk van de gemeente (1) : Frisse Wateren

Weglopen Sommige lezers zullen de Engels Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven - soms ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

De plaats van de vrouw (4) : Frisse Wateren

Hoofdstuk V b. Het leren in het openbaar In verbinding met het aandeel, dat de vrouw in de zondeval in de hof van Eden had, hebben wij 1 Timotheüs ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Gemeente van God (7) : Frisse Wateren

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt - de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:1

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:1

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (1) : Frisse Wateren

Het onderwerp “vrouwen op de kansel” is hoogst actueel vandaag. Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken houden zich ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

De gemeente van God (2+3) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (I) De gemeente (kerk) naar de gedachten van God Haar betekenis en waarde We kunnen zeker onze gedachten niet genoeg daarop richten, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Israël en de gemeente : Frisse Wateren

Men moet kennis van de meegedeelde waarheid hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Vrouw in het ambt : Frisse Wateren

Voorwoord Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:2

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl