Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29-34

Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

1 Koningen 3:12

zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

1 Koningen 4:20

De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als zandkorrels aan de zee. De mensen hadden volop te eten en te drinken en waren gelukkig.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Jesaja 60:5

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Genesis 41:49

Het graan dat Jozef bijeenbracht, was als het zand van de zee: het was zo veel dat men maar ophield de voorraad te tellen, want er was geen tellen meer aan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

1 Koningen 10:23

Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Jeremia 33:22

Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de zee, even ontelbaar zal ik de nakomelingen maken van mijn dienaar David en van de Levieten die mij dienen.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Prediker 1:16

Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

1 Koningen 3:28

Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Jakobus 1:17

elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Prediker 2:26

Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Psalmen 119:34

Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

2 Kronieken 1:10

schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?'
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Habakuk 1:9

Dat hele volk komt aangestormd, met geweld rukt het op; onstuitbaar als de oostenwind maakt het gevangenen, als zandkorrels zo veel.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Spreuken 2:6

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Jakobus 1:5

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:29

Richteren 7:12

De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:30

Handelingen 7:22

Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:30

Genesis 25:6

De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 4:30

Mattheüs 2:16

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.
1
2
3
Volgende