1 Koningen 2:10

NBV

10David stierf en werd begraven in de Davidsburcht.

SV

10En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids.

KJV

10So David slept with his fathers, and was buried in the city of David.