Artikelen over 1 Koningen 18:42

1 Koningen 18:42

Elia – Een profeet van de Heere (6) : Frisse Wateren

Karmel - God geeft regen Lezen: 1 Koningen 18 vers 41-46. Het oordeel baant de weg voor de zegen. Daarom volgt op het vuur van de hemel de regen ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:42

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (20) : Frisse Wateren

Met volharding bidden “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). “Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:42

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. Wat wordt hiermee bedoeld?
israelendebijbel.nl
1 Koningen 18:42

De Gouden kandelaar (8) : Frisse Wateren

Juist die mensen die de strijd van God strijden, ondervinden vaak de grootste moeilijkheden op hun weg en er is veel in de wijze waarop hun leven wordt ...
frissewateren.nl